De naam Verhoeff is al zeer oud. Zij komt reeds voor in de 15e eeuw. Volgens de heer A. Huizinga, in zijn “Encyclopedie van Namen“ hoofdstuk 35 (Landbouw en veeteelt), zijn veel namen afgeleid van boerenwoningen of hoeve. Deze namen zijn o.a.:

Van de Hoeve, Van de Hoeven, Hoevenaar, Verhoef, Verhoeff, Verhoeven, Voorhoeve, Vrijhoef

In de Nederlandse taal bestaat er zelfs het werkwoord "Verhoefslagen". Hieronder verstaat men een stuk land begrensd door dijken, sloten, weteringen, enz. Zeker is dat de naam Verhoeff afkomstig is van de boerenwoning of te wel Hoeve of kortweg Hoef. Zo zij men vroeger bijvoorbeeld:

Pieter van de Hoef of Pieter van de Hoeff.

De dubbele ff op het eind komt men in de oudheid vaak tegen. Voorbeelden zijn:
elff voor elf, behoeff voor behoefte, Verhoeff voor Verhoef.
"Ver" is een samentrekking van "Van der" en werd in de oudheid geschreven als één teken

of

zodat men de naam Verhoeff tegen kan komen als wijze

Bij naspeuringen naar het voorgeslacht dient men dan ook terdege rekening te houden met dit feit. Verder zei men vroeger Houve of Houf, zodat ook deze vormen voor kunnen komen. Overzicht van de namen die tot een zelfde familie kunnen behoren:
van de Hoef - van de Houf - van de Hoeve - van de Houven - van der Hoeven - Verhoeven - Verhouf - Verhouff - Hoeft - Verhoeft - Houft - Verhouft

Ze komen voor in Maasland:
13-7-1370: Arent Jansz. Van der hoeve, zijn zoon: Jan Arentsz. Van der Hoeve.

In dat zelfde Maasland vinden we in 6-3-1486 Jacob Arentsz. Verhoeff, kerkmeester.

Hoogst waarschijnlijk behoren allen tot dezelfde familie. Alle andere combinaties van bovengenoemde namen zijn wij reeds tegen gekomen