f

Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Ik raad u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.
Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover ik geen controle heb. Ook hiervoor draag ik geen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u mij niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt mij helpen eventuele fouten te corrigeren door mij een e-mail te sturen met uw bevindingen.

Despite great care, information on this website can be incorrect at a certain point of date. I am not responsible or liable for the consequences. I advise you to verify before you take any action based on the information you found. Certain links on this website lead to information that are maintained elsewhere. Again, I bear no responsibility. By using this website you agree that you will not hold me seponsible for any damage associated with this website. You can help me by sending me an email of all errors so I can correct your findings.

Rob Verhoeff